Logo RaySdesign      

Het pad van de oude religie

Voor onze voorouders waren cirkels, wielen en spiralen machtige en belangrijke beelden. Als je rondkijkt in het land van de kelten, zie je overal cirkels en spiralen. Van de voor-Keltische steencirkels en grafheuvels tot het het schitterende keltisch knoopwerk waarmee ze wapens, juwelen en geschriften versierde.

Ze gebruikten steencirkels als middelpunt voor hun rituelen en voerden ook veel ceremonieën uit in het midden van een bomenkring.

Onze voorouders zagen de schepping als cyclisch.
 
 
Waar we ook kijken in de natuur, we zien de kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Alles heeft een begin, een midden en een einde. We worden geboren, we leven en we sterven, alleen om op een ander bestaansniveau opnieuw geboren te worden.

In de natuur staat nooit iets stil, de natuurkrachten zijn voortdurend in beweging en ontwikkeling. De hele schepping is opgebouwd uit energie die voortdurend in beweging is en verandert. Alle schijnbaar op zichzelf staande materiële dingen die we waarnemen, je lichaam, de stoel waar je op zit, de hond die aan je voeten ligt, lijken voor de mens afzonderlijke dingen. Maar ze zijn niets anders dan atomen en moleculen die voortdurend in beweging zijn.

Het pad van de oude religie, is meedraaien met het wiel van de schepping, is verandering omarmen.
 

  Logo RaySdesign      

Een wereld van magie

Aleister Crowley schreef:
' Magie is de wetenschap en de kunst om verandering te doen plaatsvinden in overeenstemming met de wil. '

Stenen, heuvels, water, lucht, de mens, een plant, gedachten,..., allemaal atomen die bewegen, allemaal energie. Deze energie vibreert in één groot energieveld, het universum, de schepping. Een verandering van vibratie in een deel van het veld heeft invloed op een ander deel van het veld en uiteindelijk op gehele veld, in meer of mindere mate.
 
 
Daar alles één geheel is beschikt de menselijke geest over eigenschappen om de uitkomsten van gebeurtenissen te beïnvloeden. In de opvatting van Crowley leer je doelen te visualiseren, gedachtevormen te scheppen, energie op te wekken, en te richten op het verwezelijken van de wil. Mentale concentratie en de projectie van de wil vormen de sleutels tot deze magische aanpak.

Dion Fortune, van de Golden Dawn omschreef magie als:
' Magie is de kunst om het bewustzijn naar willekeur te veranderen.'
Wanneer je eenmaal een veranderde bewustzijnstoestand bent binnengegaan, is magie de kunst van het veranderen van gebeurtenissen in de wereld met gebruikmaking van een verruimd bewustzijn. Een manier om je bewustzijn te verplaatsen van het wereldse naar het magische is bijvoorbeeld door meditatie.

Voor mij zijn de twee omschrijvingen van magie echter onvolledig.
Magie is voor mij bewust verbinding maken met de schepping, het goddelijke.
' Magie is als het bedrijven van de liefde, het is het één-worden met de schepping. En vanuit deze éénwording schep je een nieuwe werkelijkheid. '
Met magie kan je een nieuwe werkelijkheid scheppen voor jezelf. Je stemt je handelingen, gedachten, bewustzijn af op de energieën van de cyclussen van de schepping, die nodig zijn om je doel te bereiken.
Dit doe je bijvoorbeeld door je ritueel tijdens de juiste maanstand, dag, uur, seizoen, uit te voeren en de energie van de vier elementen aan te wenden zodat je met de energie, die je nodig hebt, van de schepping, één wordt.

Wil je dit graag ervaren, leren of meer over weten?
In de cursus " Basis van de magie " komen al deze aspecten van de magie aan bod niet alleen in theorie maar je leert het ook in praktijk toepassen.