Tijdens de jaarcyclus zijn er acht speciale perioden, deze worden door bijzondere natuurverschijnselen gekenmerkt. Van deze acht perioden hebben er vier met de zon en vier met de maan te maken. Deze gebeurtenissen werden door onze voorouders gevierd met rituelen.

De vier gebeurtenissen die met de zon te maken hebben zijn Mabon , Yule, Ostara en Litha. De astronomische waarnemingen van de zon bepalen het tijdstip van het feest.

Samhain, Imbolc, Beltane en Lughnassad staan in verband met de maan. Deze vieringen hangen samen met de cyclus van het vee en de landbouw.

 
 
Deze twee reeksen feesten betekenen echter veel meer dan herdenken van momenten in de cylci van de zon, de maan, de planten en de dieren. Het leven van onze ziel en ons lichaam hebben ook een cyclus en zij zijn eveneens verweven met heel het geheel.

Wil je er meer over weten?
In de cursus "Rituele magie" komen deze cycli en de invloed op ons leven uitvoerig aanbod.