Samenwerken met RayaSdesign

Ik ben in 2001 begonnen als zelfstandige, toen ik de 'Look and feel' ontworp van websites. Dit deed ik in opdracht van een bedrijf.

Het nadeel dat ik ondervonden heb toen ik als freelancer werkte voor dit bedrijf, was dat mijn contacten met de eigelijke opdrachtgever verliepen via via. Het resultaat was dat ik niet één opdrachtgever had maar meerdere en dan wordt het moeilijk.
Heel vlug heb ik toen besloten om enkel opdrachten te aanvaarden waarbij ik rechtstreeks contact heb met de opdrachtgever.

Voor mij is het heel belangrijk dat ik de persoon voor wie ik een opdracht uitvoer, kan ontmoeten, kan ervaren, op die manier krijg ik het beste voeling met wat ervan mij verwacht wordt.
 
 
Hoe verloopt de samenwerking met RayaSdesign?
Voor affiches, logo's, presentatie- en educatiefmateriaal kan je dit in enkele fases opdelen.
Ga naar de pagina webdesign als je daar meer wil over weten.
  • De kennismaking
Ik besteed veel aandacht aan onze eerste kennismaking. Heel het project wordt uitvoerig besproken, wat wil je uitdrukken, wat kan, wat kan niet, Welk resultaat wens je te bereiken, welke kleuren genieten je voorkeur,...
Alles wordt besproken, zodat ik mij een zeer duidelijk beeld kan vormen van wat je wilt.
Op dat moment kan ik je ook een betere raming geven van de prijs
  • De ontwerpfase
Na ons gesprek maak ik één of meerdere ontwerpen. Dan bespreken we dit ontwerp, dit kan ook via internet. In deze fase kan er nog veel wijzigen, het ontwerp kan nog alle richtingen uitgaan, we communiceren tot het ontwerp je bevalt.
  • De uitvoering
De definitieve uitvoering van een ontwerp kan enkele weken duren naargelang de grootte van het project.De prijs?

Elke opdracht, elk ontwerp is maatwerk en uniek, als je een idee wil krijgen van de kostprijs nodig ik je uit om op de Offertepagina een kijkje te gaan nemen.


Wens je meer informatie?
Stuur me dan een mailtje of telefoneer naar :03/271.09.25